Anthology

Albumo informacija

Albumo kūrinių sąrašo ir viršelių šaltinis: leidinys „530 178-2“. Kitų šio albumo leidinių turinys ir apipavidalinimas gali šiek tiek skirtis nuo pateikto.